Monthly Archives: augustus 2017

How to find computer serial number in Windows

Tags :

Category : IT Support

Please use one of the methods below to retrieve the computer serial number:

1. Using the buid in “wmic” command: “wmic bios get serialnumber

Tip: You can use the command “wmic csproduct get name” to retrieve the local computer model.

2. Using a vbs script:

On Error Resume Next
Dim strComputer
strComputer = InputBox(“Enter the name of the computer:”)
Set objWMIService = GetObject(“winmgmts:” & “{impersonationLevel=impersonate}!\\” & strComputer & “\root\cimv2”)
Set colSMBIOS = objWMIService.ExecQuery (“Select * from Win32_SystemEnclosure”)
For Each objSMBIOS in colSMBIOS
MsgBox strComputer & “: ” & objSMBIOS.SerialNumber
Next


MacOS Sierra: de Mac werkt traag

Tags :

Category : IT Support

Als uw Mac traag werkt, zijn er diverse mogelijke oorzaken.

Mogelijk is er onvoldoende vrije schijfruimte op de opstartschijf van uw computer. U kunt schijfruimte vrijmaken door bestanden naar een andere schijf te verplaatsen en overbodige bestanden te verwijderen.

Mogelijk heeft een programma meer geheugen nodig dan er beschikbaar is. Om de geheugencapaciteit van uw computer te controleren: klik op Apple-menu > ‘Over deze Mac’ en controleer hoeveel geheugen wordt vermeld in het paneel ‘Overzicht’. Raadpleeg de Help bij het programma om te zien wat de systeemvereisten zijn.

Om te lezen hoe het geheugen van uw computer uit te breiden: klik op Apple-menu > ‘Over deze Mac’, klik op ‘Geheugen’ en klik rechtsonder op ‘Instructies geheugenuitbreiding’ (niet op alle computers beschikbaar).

Stop programma’s die niet compatibel zijn met de computer. Voor sommige programma’s kan bijvoorbeeld een andere processor of videokaart vereist zijn. Raadpleeg de documentatie bij het programma om te zien wat de systeemvereisten zijn.

Om te controleren welke processor de computer heeft: klik op Apple-menu > ‘Over deze Mac’ en klik op ‘Overzicht’.

Om te controleren welke videokaart er in de computer zit: klik op Apple-menu > ‘Over deze Mac’ en klik op ‘Beeldschermen’. De naam van de videokaart in de computer wordt in het midden van het venster weergegeven.

Stop alle programma’s die u niet gebruikt!

Als er problemen zijn met de schijf: gebruik Schijfhulpprogramma om de problemen te onderzoeken en op te lossen.

Gebruik Activiteitenweergave om te zien of een bepaald programma of een bepaalde activiteit intensief gebruikmaakt van de Mac.