Category Archives: IT Support

Problemen in Outlook en Office 365 oplossen

Category : IT Support

Hits: 3

Met de Ondersteunings- en herstelassistent worden tests uitgevoerd om uit te vinden wat er aan de hand is. Met dit hulpprogramma kunnen veel problemen voor u worden opgelost of u kunt de problemen zelf oplossen met behulp van de aangeboden instructies.

Download hier de Herstelassistent software


Windows 10 Standard apps and Store app are all greyed out

Category : IT Support

Hits: 133

To solve the problem with the greyed out apps in Windows 10 please follow these steps:

 1. Open Command Prompt as administrator
 2. Type “sfc /scannow”
 3. Once it is complete type ” dism /online /cleanup-image /restorehealth”
 4. Restart your PC
 5. Open Powershell as admin
 6. Type “Get-AppXPackage -AllUsers | Foreach {Add-AppxPackage -DisableDevelopmentMode -Register “$($_.InstallLocation)\AppXManifest.xml”}” and press enter – when finished all tiles were no longer greyed out and all apps could now run

Find Windows 10 Product Key on a new computer

Category : IT Support

Hits: 241

The product key for new computers that come preinstalled with Windows 10 has the product key stored within the motherboard firmware. Users can retrieve it by issuing a command from the command prompt.

 1. Press Windows key + X
 2. Click Command Prompt (Admin)
 3. At the command prompt, type wmic path SoftwareLicensingService get OA3xOriginalProductKey

This will reveal the product key.

OEM New Computer Embedded BIOS Firmware OEMMarker Product Key Windows 10


How to find computer serial number in Windows

Tags :

Category : IT Support

Hits: 264

Please use one of the methods below to retrieve the computer serial number:

1. Using the buid in “wmic” command: “wmic bios get serialnumber

Tip: You can use the command “wmic csproduct get name” to retrieve the local computer model.

2. Using a vbs script:

On Error Resume Next
Dim strComputer
strComputer = InputBox(“Enter the name of the computer:”)
Set objWMIService = GetObject(“winmgmts:” & “{impersonationLevel=impersonate}!\\” & strComputer & “\root\cimv2”)
Set colSMBIOS = objWMIService.ExecQuery (“Select * from Win32_SystemEnclosure”)
For Each objSMBIOS in colSMBIOS
MsgBox strComputer & “: ” & objSMBIOS.SerialNumber
Next


MacOS Sierra: de Mac werkt traag

Category : IT Support

Hits: 320

Als uw Mac traag werkt, zijn er diverse mogelijke oorzaken.

Mogelijk is er onvoldoende vrije schijfruimte op de opstartschijf van uw computer. U kunt schijfruimte vrijmaken door bestanden naar een andere schijf te verplaatsen en overbodige bestanden te verwijderen.

Mogelijk heeft een programma meer geheugen nodig dan er beschikbaar is. Om de geheugencapaciteit van uw computer te controleren: klik op Apple-menu > ‘Over deze Mac’ en controleer hoeveel geheugen wordt vermeld in het paneel ‘Overzicht’. Raadpleeg de Help bij het programma om te zien wat de systeemvereisten zijn.

Om te lezen hoe het geheugen van uw computer uit te breiden: klik op Apple-menu > ‘Over deze Mac’, klik op ‘Geheugen’ en klik rechtsonder op ‘Instructies geheugenuitbreiding’ (niet op alle computers beschikbaar).

Stop programma’s die niet compatibel zijn met de computer. Voor sommige programma’s kan bijvoorbeeld een andere processor of videokaart vereist zijn. Raadpleeg de documentatie bij het programma om te zien wat de systeemvereisten zijn.

Om te controleren welke processor de computer heeft: klik op Apple-menu > ‘Over deze Mac’ en klik op ‘Overzicht’.

Om te controleren welke videokaart er in de computer zit: klik op Apple-menu > ‘Over deze Mac’ en klik op ‘Beeldschermen’. De naam van de videokaart in de computer wordt in het midden van het venster weergegeven.

Stop alle programma’s die u niet gebruikt!

Als er problemen zijn met de schijf: gebruik Schijfhulpprogramma om de problemen te onderzoeken en op te lossen.

Gebruik Activiteitenweergave om te zien of een bepaald programma of een bepaalde activiteit intensief gebruikmaakt van de Mac.


Reset Office 365 ProPlus 2013 and/or 2016 activation state

Category : IT Support

Hits: 1653

1.  Remove Office 365 license for Subscription based installs (not Shared Computer Licensing scenarios):

To remove the Office 365 license, you must run two cscript command lines. The command lines are:

A. Run C:\program files <x86>\Microsoft office\office15>cscript ospp.vbs /dstatus

The above command line will generate a report of the currently installed/activated license. (See Below)

 Reset Office 365 ProPlus 2013 and/or 2016 activation state
NOTE: You might see multiple licenses in the /dstatus report.

B. Make note of value for “Last 5 characters of installed product key”

C.  Run C:\program files <x86>\Microsoft office\office15>cscript ospp.vbs /unpkey:“Last 5 of installed product key” For example: C:\program files <x86>\Microsoft office\office15>cscript ospp.vbs /unpkey:WB222 (See Below) Repeat the step above if necessary until all keys are removed.

 Reset Office 365 ProPlus 2013 and/or 2016 activation state
After running the /unpkey: command line you will see a “Product Key uninstall successful” message. You can now close the Command Prompt and move onto Step 2.

2. Remove cached identities in HKCU registry:

        A. In the Registry Editor navigate to HKCU\Software\Microsoft\Office\15.0 or 16.0\Common\Identity\Identities and remove all of the identities under \Identities.

NOTE: If using Shared Computer Licensing remove the above Identities from HKEYUsers\SID.

 

3. Remove the stored Credentials in the Credential Manager:

A. Open Control Panel > Credential Manager.  Remove all Windows credentials listed for Office15 or Office16.

B. To remove the Credential Click on the Drop down arrow and choose Remove from Vault.(See Below)

Shared Computer Licensing scenarios you must remove the Token and identities listed below.
File Location  Appdata\local\Microsoft\Office\15.0 or 16.0\Licensing

 

4. Persisted locations that must be cleared

Credential Manager:

Appdata\Roaming\Microsoft\Credentials
Appdata\Local\Microsoft\Credentials
Appdata\Roaming\Microsoft\Protect
HKCU\Software\Microsoft\Protected Storage System Provider

Office 365 activation Tokens and Identity

Appdata\local\Microsoft\Office\15.0 or 16.0\Licensing
HKCU\Software\Microsoft\Office\15.0 or 16.0\Common\Identity
HKEYU\(The Users SID)\Software\Microsoft\Office\15.0 or 16.0\Common\Identity

The above steps will be reset to the activation state for Office 365(2013/2016). The activation flow after the locations are cleared will represent an initial activation scenario.


Outlook 2010 search (with G Suite sync tool) not working

Category : IT Support

Hits: 554

Complete the steps as described below to recover search functionality in Microsoft Outlook:

 1. With Outlook open, click Start > Indexing Options > Modify > Uncheck Outlook (and subfolders) > Click OK to close Indexing windows.
 2. Close Outlook.
 3. Open Outlook.
 4. Click Start > Indexing Options > Modify > Check Outlook (and C:\ if it’s unchecked) > click OK to everything to close Indexing windows.

You can test search functionality immediately in Outlook. It might be working a bit slow due to re-indexing in the background.


Foutbericht in Outlook: “Er is onvoldoende geheugen beschikbaar om dit programma te starten. Sluit een of meer programma’s af en probeer het opnieuw”

Category : IT Support

Hits: 1049

 1. Sluit Outlook af.
 2. Klik op Start, klik op Uitvoeren, typ regedit en klik vervolgens op OK.
 3. Zoek en selecteer de volgende registersubsleutel:
 4. HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows Messaging Subsystem
 5. Wijs Nieuw aan in het menu Bewerken en klik vervolgens op DWORD-waarde.
 6. Typ SharedMemMaxSizeen druk op Enter.
 7. Klik met de rechtermuisknop op SharedMemMaxSizeen klik vervolgens op wijzigen.
 8. Typ in het vak Waardegegevens 300000. Gebruik de standaard Base van hexadecimale.
 9. Klik op OK.
 10. Zoek en selecteer de volgende registersubsleutel:
 11. HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows Messaging-Subsystem\Applications\Outlook
 12. Opmerking Mogelijk moet maken van de toepassingen en Outlook subsleutels als deze nog niet bestaan.
 13. Wijs Nieuw aan in het menu Bewerken en klik vervolgens op DWORD-waarde.
 14. Typ SharedMemMaxSizeen druk op Enter.
 15. Typ in het vak Waardegegevens 300000. Gebruik de standaard Base van hexadecimale.
 16. Klik op OK.
 17. Klik in het menu bestand op Afsluiten om de Register-Editor af te sluiten.