E-mail instellen Android

E-mail instellen Android: selecteer het type e-mail account dat u wilt instellen op uw Android telefoon of tablet: 

Een e-mailaccount instellen dat eindigt op @outlook.com, hotmail.com, msn.com of live.com

TIP   De weergave van uw Android-interface kan anders zijn. Gebruik deze stappen daarom als richtlijn of raadpleeg de documentatie van uw apparaat.

Outlook-app Outlook voor Android gebruiken Android-e-mailapp De ingebouwde e-mailapp voor Android gebruiken
OPMERKING   Outlook voor Android vereist een apparaat met Android 4.0 of hoger. De beschikbaarheid van de app verschilt per land. Bekijk hier de informatie voor uw land.

 1. Download de app Outlook voor Android in de Google Play store als u de app nog niet hebt geïnstalleerd.Als u dat al wel hebt gedaan, opent u de app en tikt u vervolgens afhankelijk van uw apparaat op het navigatiebesturingselement onder aan uw apparaat of op Meer > Instellingen > Account toevoegen.
 2. Selecteer Outlook.com in het scherm Account toevoegen als u een Outlook-e-mailaccount hebt dat eindigt op @outlook.com, @hotmail.com, @msn.com of @live.com. Dit geldt ook voor internationale domeinen zoals @outlook.co.uk of aangepaste domeinen die worden gehost op Outlook.com.Tik op een van de andere opties als u een ander e-mailaccount hebt. Tik bijvoorbeeld op Gmail als u een Gmail-account wilt toevoegen.Een Outlook.com-account toevoegen
 3. Voer uw volledige e-mailadres in, bijvoorbeeld <iemand>@outlook.com, typ uw wachtwoord en tik vervolgens op Aanmelden. Het account wordt nu gesynchroniseerd in Outlook voor Android.
 4. Als u vanuit de app uw agenda, bestanden of contactpersonen wilt weergeven, tikt u op Meer Meer opties.E-mail, agenda, bestanden of contactpersonen selecteren
 5. Als u meer wilt weten over het gebruiken van Outlook voor Android, tikt u op het navigatiebesturingselement onder aan uw apparaat of tikt u op Meer > Help. U kunt ook het artikel Veelgestelde vragen over Outlook voor iOS en Android lezen.

U kunt ook de browser op uw apparaat gebruiken om uw e-mailaccount eindigend op @outlook.com, @hotmail.com, @msn.com of @live.com te controleren. Ga naar http://m.mail.live.com en meld u aan bij uw e-mailaccount.

Meer informatie over andere Office 365-informatiebronnen voor Android kunt u vinden in de sectie Zie ook onder aan deze pagina.

 1. Tik op Instellingen > Accounts > Account toevoegen > E-mail.
 2. Typ uw volledige e-mailadres, bijvoorbeeld <iemand>@outlook.com, en uw wachtwoord en tik vervolgens op Volgende.OPMERKING   Dit geldt ook voor internationale domeinen zoals @outlook.co.uk of aangepaste domeinen die worden gehost op Outlook.com.
 3. Selecteer op de pagina Accountopties opties voor de manier waarop u uw e-mail wilt ontvangen en tik vervolgens op Volgende.
 4. Geef een naam op voor het account en tik op Gereed.

Werkt het niet? Controleer of u uw e-mailadres en wachtwoord juist hebt ingevoerd en probeer het opnieuw. U kunt ook de onderstaande stappen uitvoeren om het account handmatig in te stellen.

Handmatig instellen

 1. Tik op Instellingen > Accounts > Account toevoegen > E-mail.Selecteer e-mail voor toevoegen van account
 2. Voer uw volledige e-mailadres in, bijvoorbeeld <iemand>@outlook.com, en uw wachtwoord en tik vervolgens op Handmatig instellen.
 3. Selecteer Exchange.
 4. Als hierom wordt gevraagd, accepteert u de standaardinstellingen op de pagina Instellingen voor Exchange Server en tikt u op Volgende. Als uw apparaat geen verbinding kan maken, voert u de volgende accountgegevens in en selecteert u Volgende.
  • Domein\gebruikersnaam Als uw volledige e-mailadres niet in het vak staat, verwijdert u de inhoud van het vak en typt u uw volledige e-mailadres, bijvoorbeeld <iemand>@outlook.com. Als Domein en Gebruikersnaam aparte vakken zijn op uw apparaat, laat u het vak Domein leeg en typt u uw volledige e-mailadres in het vak Gebruikersnaam.
  • Wachtwoord Typ het wachtwoord dat u gebruikt om toegang te krijgen tot uw account.
  • Servernaam Typ s.outlook.com.
  • Controleer of het selectievakje Beveiligde verbinding (SSL) gebruiken is ingeschakeld en tik dan op Volgende.
  • Tik op Gereed.Instellingen Exchange Server

U kunt ook de browser op uw apparaat gebruiken om uw e-mailaccount eindigend op @outlook.com, @hotmail.com, @msn.com of @live.com te controleren. Ga naar http://m.mail.live.com en meld u aan bij uw e-mailaccount.

Meer informatie over andere Office 365-informatiebronnen voor Android kunt u vinden in de sectie Zie ook onder aan deze pagina.

E-mailaccounts van school of werk instellen die gebruikmaken van Office 365

TIP   De weergave van uw Android-interface kan anders zijn. Gebruik deze stappen daarom als richtlijn of raadpleeg de documentatie van uw apparaat.

Outlook-app De app Outlook voor Android gebruiken Android-e-mailapp De ingebouwde e-mailapp voor Android gebruiken
OPMERKING   Outlook voor Android vereist een apparaat met Android 4.0 of hoger. De beschikbaarheid van de app verschilt per land. Bekijk hier de informatie voor uw land.

 1. Download de app Outlook voor Android in de Google Play store als u de app nog niet hebt geïnstalleerd.Als u dat al wel hebt gedaan, opent u de app en tikt u vervolgens afhankelijk van uw apparaat op het navigatiebesturingselement onder aan uw apparaat of op Meer > Instellingen > Account toevoegen.
 2. Tik op Office 365 als u een werk- of schoolaccount hebt in Office 365 voor Bedrijven.Selecteer Office 365
 3. Typ uw volledige e-mailadres, bijvoorbeeld pieter-bas@contoso.com, en uw wachtwoord en tik daarna op Aanmelden.OPMERKING   Als u eerder Exchange hebt geselecteerd om uw account in te stellen, ontvangt u mogelijk een bericht over beveiligingsupgrades en moet u zich opnieuw aanmelden. Volg de aanwijzingen en meld u aan met uw volledige e-mailadres en wachtwoord.Outlook voor Android begint vervolgens met het synchroniseren van het account.
 4. Als u vanuit de app uw agenda, bestanden of contactpersonen wilt weergeven, tikt u op Meer Meer opties.E-mail, agenda, bestanden of contactpersonen selecteren
 5. Als u meer wilt weten over het gebruiken van Outlook voor Android, tikt u op het navigatiebesturingselement onder aan uw apparaat of tikt u op Menu > Help. U kunt ook het artikel Veelgestelde vragen over Outlook voor iOS en Android lezen.

Meer informatie over andere Office 365-informatiebronnen voor Android kunt u vinden in de sectie Zie ook onder aan deze pagina.

 1. Tik op instellingen > Accounts > Account toevoegen > E-mail. De naam van deze app is mogelijk Mail in sommige versies van Android.Selecteer e-mail voor toevoegen van account
 2. Typ uw volledige e-mailadres, bijvoorbeeld pieter-bas@contoso.com, en uw wachtwoord en tik daarna op Volgende.
 3. Selecteer Exchange.
 4. Als hierom wordt gevraagd, accepteert u de standaardinstellingen op de pagina Instellingen voor Exchange Server en tikt u op Volgende. Als uw apparaat geen verbinding kan maken, voegt u de volgende accountgegevens toe en selecteert u Volgende.
  • E-mail    Zorg dat uw volledige e-mailadres in dit vak staat, bijvoorbeeld pieter-bas@contoso.com.
  • Domein\Gebruikersnaam    Typ uw volledige e-mailadres in dit vak, bijvoorbeeld pieter-bas@contoso.com. Als Domein en Gebruikersnaam aparte vakken zijn in uw Android-versie, laat u het vak Domein leeg en typt u uw volledige e-mailadres in het vak Gebruikersnaam.
  • Wachtwoord    Typ het wachtwoord dat u gebruikt om toegang te krijgen tot uw account.
  • Exchange-server    De server voor Office 365 voor Bedrijven is outlook.office365.com.
  • Beveiligde verbindingen (SSL) gebruiken    Dit selectievakje moet zijn ingeschakeld.Instellingen Exchange Server
  • Afhankelijk van hoe de Office 365-beheerder in uw organisatie uw account heeft ingesteld, verschijnt er een bericht over extra beveiligingsfuncties. Selecteer OK om door te gaan.
 5. Zodra de serverinstellingen op het apparaat zijn geverifieerd, wordt de pagina Accountoptiesgeopend. Selecteer de opties voor de manier waarop u uw e-mail wilt ontvangen en tik vervolgens op Volgende. (Mogelijk moet u omlaag schuiven om Volgende te zien.)
 6. Als u een pagina Apparaatbeheerder activeren?ziet, selecteert u Activeren.
 7. Wijzig desgewenst de accountnaam en tik vervolgens op Gereed.

Meer informatie over andere Office 365-informatiebronnen voor Android kunt u vinden in de sectie Zie ook onder aan deze pagina.

Op Exchange gebaseerde e-mailaccounts instellen

TIP   De weergave van uw Android-interface kan anders zijn. Gebruik deze stappen daarom als richtlijn of raadpleeg de documentatie van uw apparaat.

Outlook-app De app Outlook voor Android gebruiken Android-e-mailapp De ingebouwde e-mailapp voor Android gebruiken
OPMERKING   Outlook voor Android vereist een apparaat met Android 4.0 of hoger. De beschikbaarheid van de app verschilt per land. Bekijk hier de informatie voor uw land.

 1. Download de app Outlook voor Android in de Google Play store als u de app nog niet hebt geïnstalleerd.Als u dat al wel hebt gedaan, opent u de app en tikt u vervolgens afhankelijk van uw apparaat op het navigatiebesturingselement onder aan uw apparaat of op Meer > Instellingen > Account toevoegen.
 2. Tik op Exchange als in uw organisatie e-mailaccounts van Exchange worden gebruikt.
 3. Voer uw volledige e-mailadres in, bijvoorbeeld pieter-bas@contoso.com, typ uw wachtwoord en tik vervolgens op Aanmelden. Het account wordt nu gesynchroniseerd in Outlook voor Android.
 4. Als u vanuit de app uw agenda, bestanden of contactpersonen wilt weergeven, tikt u op Meer Meer opties.E-mail, agenda, bestanden of contactpersonen selecteren
 5. Als u meer wilt weten over het gebruiken van Outlook voor Android, tikt u op het navigatiebesturingselement onder aan uw apparaat of tikt u op Menu > Help. U kunt ook het artikel Veelgestelde vragen over Outlook voor iOS en Android lezen.

Meer informatie over andere Office 365-informatiebronnen voor Android kunt u vinden in de sectie Zie ook onder aan deze pagina.

 1. Tik op instellingen > Accounts > Account toevoegen > E-mail. De naam van deze app is mogelijk Mail in sommige versies van Android.Selecteer e-mail voor toevoegen van account
 2. Typ uw volledige e-mailadres, bijvoorbeeld pieter-bas@contoso.com, en uw wachtwoord en tik daarna op Volgende.
 3. Selecteer Exchange.
 4. Als hierom wordt gevraagd, accepteert u de standaardinstellingen op de pagina Instellingen voor Exchange Server en tikt u op Volgende. Als uw apparaat geen verbinding kan maken, voert u de volgende accountgegevens in en selecteert u Volgende.
  • Domein\Gebruikersnaam Typ uw volledige e-mailadres in dit vak, bijvoorbeeld pieter-bas@contoso.com. Als Domein en Gebruikersnaam aparte vakken zijn in uw Android-versie, laat u het vak Domein leeg en typt u uw volledige e-mailadres in het vak Gebruikersnaam.
  • Wachtwoord Typ het wachtwoord dat u gebruikt om toegang te krijgen tot uw account.
  • Exchange-server Gebruik het adres van uw Exchange-server. Als u niet zeker weet wat het adres van uw server is, neemt u contact op met uw beheerder.Instellingen Exchange Server
  • Afhankelijk van hoe uw Exchange-beheerder uw account instelt, verschijnt er een bericht over extra beveiligingsfuncties. Selecteer OKom door te gaan.
 5. Zodra de serverinstellingen op het apparaat zijn geverifieerd, wordt de pagina Accountoptiesgeopend. Selecteer de opties voor de manier waarop u uw e-mail wilt ontvangen en tik vervolgens op Volgende. (Mogelijk moet u omlaag schuiven om Volgende te zien.)
 6. Als u de pagina Apparaatbeheerder activeren?ziet, selecteert u Activeren.
 7. Geef een naam op voor het account en tik op Gereed.

Meer informatie over andere Office 365-informatiebronnen voor Android kunt u vinden in de sectie Zie ook onder aan deze pagina.

E-mailaccounts met IMAP of POP instellen

TIP   De weergave van uw Android-interface kan anders zijn. Gebruik deze stappen daarom als richtlijn of raadpleeg de documentatie van uw apparaat.

Outlook-app De app Outlook voor Android gebruiken Android-e-mailapp De ingebouwde e-mailapp voor Android gebruiken
Als u een IMAP-account instelt, kunt u Outlook voor Android gebruiken. Als u een POP-account wilt instellen, gebruikt u de app voor e-mail die deel uitmaakt van de Android-versie op uw apparaat.

OPMERKING   Outlook voor Android vereist een apparaat met Android 4.0 of hoger. De beschikbaarheid van de app verschilt per land. Bekijk hier de informatie voor uw land.

 1. Download de app Outlook voor Android in de Google Play store als u de app nog niet hebt geïnstalleerd.Als u dat al wel hebt gedaan, opent u de app en tikt u vervolgens afhankelijk van uw apparaat op het navigatiebesturingselement onder aan uw apparaat of op Meer > Instellingen > Account toevoegen.
 2. Tik op IMAP.Een IMAP-account toevoegen
 3. Typ uw weergavenaam, uw volledige e-mailadres, bijvoorbeeld pieter-bas@contoso.com, typ uw wachtwoord en tik vervolgens op Volgende. Het account wordt nu gesynchroniseerd in Outlook voor Android.
 4. Als u vanuit de app uw agenda, bestanden of contactpersonen wilt weergeven, tikt u op Meer.E-mail, agenda, bestanden of contactpersonen selecteren
 5. Als u meer wilt weten over het gebruiken van Outlook voor Android, tikt u op het navigatiebesturingselement onder aan uw apparaat of tikt u op Menu > Help. U kunt ook het artikel Veelgestelde vragen over Outlook voor iOS en Android lezen.

Meer informatie over andere Office 365-informatiebronnen voor Android kunt u vinden in de sectie Zie ook onder aan deze pagina.

OPMERKING   Als u een POP- of IMAP-account instelt, wordt alleen uw e-mail met uw apparaat gesynchroniseerd. Uw agenda- en contactpersoongegevens blijven op de lokale computer opgeslagen.

 1. Selecteer E-mail in het menu Toepassingen. In sommige versies van Android heet deze toepassing mogelijk Mail.
 2. Typ uw volledige e-mailadres, bijvoorbeeld pieter-bas@contoso.com, en uw wachtwoord en selecteer daarna Handmatig.
 3. Afhankelijk van het type account dat u instelt, selecteert u IMAP of POP.Selecteer het type account dat u wilt instellen
 4. Controleer op de pagina Instellingen voor inkomende server of uw e-mailadres juist is en voer de volgende gegevens in:TIP   Als u Office 365 voor Bedrijven niet gebruikt voor e-mail en u niet weet wat de juiste instellingen zijn voor de server en het poortnummer, neemt u contact op met uw e-mailprovider.
  • Domein\Gebruikersnaam Typ uw volledige e-mailadres in dit vak, bijvoorbeeld pieter-bas@contoso.com. Als Domein en Gebruikersnaam aparte vakken zijn in uw Android-versie, laat u het vak Domein leeg en typt u uw volledige e-mailadres in het vak Gebruikersnaam.
  • Wachtwoord Typ het wachtwoord dat u gebruikt om toegang te krijgen tot uw account.
  • IMAP-server Gebruik het adres van uw IMAP-server. De server voor Office 365 voor Bedrijven is bijvoorbeeld outlook.office365.com.
  • Beveiligingstype Selecteer het type beveiliging. Het beveiligingstype voor binnenkomende e-mail voor Office 365 voor Bedrijven is bijvoorbeeld SSL.
  • Poortnummer Typ het poortnummer. Het poortnummer voor Office 365 voor Bedrijven is bijvoorbeeld 993. Tik op Volgende.Incoming server settings
  • Als u een bericht ziet over extra beveiligingsfuncties, selecteert u OK om door te gaan.

  Voeg de volgende gegevens toe op de pagina Instellingen voor uitgaande server:

  • SMTP-server Typ de naam van de SMTP-server. De server voor uitgaande e-mail voor Office 365 voor Bedrijven is bijvoorbeeld smtp.office365.com.
  • Beveiligingstype Selecteer het type beveiliging. Het beveiligingstype voor uitgaande e-mail voor Office 365 voor Bedrijven is bijvoorbeeld TLS.
  • Poortnummer Typ het poortnummer. Het poortnummer voor uitgaande e-mail voor Office 365 voor Bedrijven is bijvoorbeeld 587. Tik op Volgende.Outgoing server settings
 5. Typ in Accountnaam een naam voor dit account en de naam die u wilt laten weergeven wanneer u e-mailberichten naar anderen verzendt.
 6. Selecteer Gereed.TIP   Mogelijk moet u tien tot vijftien minuten wachten nadat u uw account hebt ingesteld voordat u e-mail kunt verzenden of ontvangen.

Meer informatie over andere Office 365-informatiebronnen voor Android kunt u vinden in de sectie Zie ook onder aan deze pagina.