OS X Mavericks opstarten in veilige modus

Door uw Mac op te starten in de veilige modus kunt u problemen oplossen die zich sporadisch voor kunnen doen:

1. Schakel de Mac uit en wacht 10 seconden.
2. Druk op de aan/uit-knop.
3. Houd onmiddellijk na het opstartgeluid de Shift-toets ingedrukt. U moet zo snel mogelijk na het opstartgeluid op de Shift-toets drukken. Let op dat u niet op deze toets drukt voordat het opstartgeluid klinkt.
4. Laat de Shift-toets los zodra u het grijze Apple logo en de voortgangsindicator (een draaiend radertje) ziet.

U kunt de veilige modus verlaten door uw Mac op normale wijze opnieuw op te starten (zonder toetsen in te drukken tijdens opstarten).