SPF-records configureren voor Google G Suite

Ga als volgt te werk om een SPF-record aan te maken voor een domein:

  1. Log in op de beheerdersconsole (control panel) van de hosting provider (bijv. Argeweb, TransIP, etc.).
  2. Ga naar de pagina waarop je de DNS-records kunt bijwerken. Doorgaans te vinden onder de noemer DNS Instellingen.
  3. Maak een TXT-record met de volgende tekst:
    v=spf1 include:_spf.google.com ~allAls je een SPF-record publiceert waarin -all wordt gebruikt in plaats van ~all kunnen er problemen optreden bij de bezorging. Ga naar IP-adresbereiken van Google voor informatie over de adressen van de e-mailservers van Google Apps.
  4. Als je een extra mailserver wilt autoriseren, voeg dan het IP-adres van de server toe vlak voor het argument ~all, in de notatie ip4:address of ip6:address.
  5. Als de hosting provider ook een host-instelling vereist (zoals @), raadpleegt dan voor precieze instructies de lijst TXT-records voor specifieke domeinproviders.
  6. Sla de wijzigingen op.
    Het kan maximaal 48 uur duren voordat wijzigingen in DNS-records zijn verwerkt via internet.