Windows 7 configureren en optimaliseren

Startmenu, taakbalk, werkbalk, systeemvak, bureaublad, optimale beeldscherminstellingen

Deze pagina behandelt alle onderdelen die te maken hebben met de gebruikersinterface van Windows 7. De instellingen van de verschillende elementen kunnen naar wens worden aangepast waardoor het gebruiksgemak van Windows aanzienlijk verbetert.

Menu Start

Het menu Start (of startmenu) wordt gebruikt om geïnstalleerde programma’s snel op te kunnen starten. De lijst programma’s in het startmenu is opgedeeld in twee secties: de aan het startmenu vastgemaakte programma’s (bovenin) en de recent geopende programma’s (onder de horizontale streep). Direct na installatie is het startmenu nog niet echt praktisch ingedeeld: volgens de standaard instellingen wordt het startmenu gevuld met minder relevante programma’s terwijl de belangrijkste tools zijn weggestopt in het menuonderdeel Alle programma’s. De indeling van het startmenu kan echter naar eigen smaak worden aangepast door programma’s aan het startmenu vast te maken (klik met rechts op het programma-icoon en selecteer Aan het menu Start vastmaken, zoals dat in de afbeelding met Internet Explorer wordt gedaan).

Windows 7 startmenu     Alle programma's van het startmenu van Windows 7

Standaard programma’s vs. Alle programma’s

Elk nieuw geïnstalleerd programma voegt in het menuonderdeel Alle programma’s een snelkoppeling toe (tenzij daar tijdens de setup niet voor wordt gekozen), zodat het betreffende programma eenvoudig te vinden is. Deze lijst met software kan rommelig overkomen, zeker wanneer er veel programma’s zijn geïnstalleerd. Een logische mappenstructuur (zoals bijvoorbeeld verderop onder het kopje Taakbalk: werkbalk toevoegen wordt beschreven) kan hier orde in aanbrengen.

De eigenschappen van het startmenu wijzigen

Klik met rechts op een leeg gedeelte van het startmenu om de Eigenschappen te bewerken. De onderdelen aan de rechterkant van het startmenu kunnen via het tabblad Menu Start, knop Aanpassen naar wens worden toegevoegd of verwijderd. Zo kunnen de onderdelen Apparaten en printersHelp, Ontspanning enStandaardprogramma’s eventueel uit het startmenu worden verwijderd en de onderdelen Menu FavorietenOnlangs geopende itemsVideo’s en eventueel ook Tv-opnamen worden toegevoegd. Door het alfabetisch ordenen uit te schakelen (optie Menu Alle Programma’s op naam sorteren), kan de volgorde van de mappen en programma’s in het startmenu naar eigen smaak worden ingedeeld. De volgorde van de snelkoppelingen kan hierna handmatig worden aangepast door de pictogrammen onderling te verslepen. Is het startmenu te klein om alle programma’s te tonen, dan kan het formaat van de pictogrammen worden aangepast door de optie Grote pictogrammen gebruiken uit te schakelen. Ook de optie Nieuw geïnstalleerde programma’s markeren kan worden uitgezet zodat recent geïnstalleerde programma’s niet meer geel worden gemarkeerd in het menuonderdeel Alle Programma’s.

Minimaliseer het aantal items in de map Opstarten

Alle in de map Opstarten vermelde items (in het menuonderdeel Alle Programma’s) worden automatisch tegelijk met Windows opgestart, zorg er dus voor dat in deze map geen snelkoppelingen naar programma’s staan die niet (meer) worden gebruikt. Sommige programma’s plaatsen hier automatisch een snelkoppeling, deze zijn zelden zinvol. Ze nemen echter wèl systeembronnen in beslag en zorgen daarmee voor onnodige vertragingen. Verwijder hier dus de ongewenste programma’s!

Standaard map van de Windows Verkenner wijzigen

Standaard opent de Windows Verkenner in de map Computer of Bibliotheken. Hoewel deze opstartlocatie best nuttig kan zijn, is het niet altijd de meest praktische. Gelukkig is het ook mogelijk een snelkoppeling naar een voorkeursmap aan het startmenu toe te voegen. Open hiervoor de Windows Verkenner, blader naar de betreffende map, klik daar met rechts op en kies Kopiëren naar, Bureaublad (snelkoppeling maken). Klik vervolgens met rechts op de zojuist aangemaakte snelkoppeling en kies voor Eigenschappen. De weergave van de Windows Verkenner kan via de opdrachtregel bij Doel worden aangepast, zo laat de opdracht “D:”de Windows Verkenner bijvoorbeeld in de root van de D:-schijf uitkomen (tip: kies bij Uitvoeren voor Gemaximaliseerd zodat de Windows Verkenner bij het openen standaard het gehele scherm gebruikt). Nadat de naam van de snelkoppeling is gewijzigd, kan deze naar het startmenu worden gesleept.

Handige sneltoetsen

Met de F5-toets worden de gegevens in de Windows Verkenner (net als in Internet Explorer) ververst. Met de toetscombinaties CTRL-CCTRL-X en CTRL-V kunnen bestanden en mappen respectievelijk worden gekopieerd, geknipt en geplakt. Voor het selecteren van meerdere mappen en/of bestanden zijn de toetsen SHIFT en CTRL en de toetscombinaties SHIFT-HOME en SHIFT-END onmisbaar.

De taakbalk

De taakbalk is in Windows 7 flink onder handen genomen waardoor deze nu vele malen prettiger werkt. Zodra een programma wordt geopend, voegt het een programma-icoontje in de vorm van een knop aan de taakbalk toe (zijn er meer vensters van hetzelfde programma geopend, dan worden deze knoppen ‘gestapeld’). Windows 7 maakt geen gebruik meer van een apart snelstartmenu (ook wel Quick Launchgenoemd): de snelkoppelingen naar veelgebruikte programma’s worden nu direct op de taakbalk geplaatst (het icoontje verandert in een knop zodra het programma wordt geactiveerd). Een programma kan aan de taakbalk worden vastgemaakt klik met rechts op het in de taakbalk getoonde icoon (bijvoorbeeld die van het configuratiescherm) en kies Dit programma vastmaken aan de taakbalk (of optie Dit programma losmaken van de taakbalk om een programma weer van de taakbalk los te maken). De volgorde van de vastgemaakte icoontjes kan door middel van slepen worden aangepast.

Programma’s uit de taakbalk openen met de Windows-toets

De aan de taakbalk vastgemaakte programma’s zijn niet alleen met de muis, maar óók via het toetsenbord (Windows-toets in combinatie met een numerieke toets) snel toegankelijk. Zo opent de Windows-toets in combinatie met cijfer het eerste programma op rij in de taakbalk. Was het programma reeds geopend dan wordt het betreffende venster met deze toetscombinatie geactiveerd of gedeactiveerd, al naar gelang de status op dat moment (staan er voor het betreffende programma meerdere vensters open, dan kan de toetscombinatie worden gebruikt om door de vensters te bladeren).

Pop-upvenster met miniatuurweergaven

Door met de muis over een knop te bewegen, wordt een pop-upvenster met miniatuurweergaven van de openstaande vensters van het betreffende programma getoond zodat ze snel kunnen worden geactiveerd of gesloten. Wordt de muis boven één van de miniatuurweergaven gehouden dan wordt dit venster tijdelijk naar de voorgrond gebracht.

Gestapelde knoppen met keuze uit vensters

Jump List

Met een rechter muisklik op het programma-icoontje in de taakbalk opent de bij het programma behorende Jump List:: dit lijstje bevat naast snelkoppelingen naar recent geopende bestanden of webpagina’s een aantal programma-afhankelijke opties zoals het openen van een nieuw venster (dit kan overigens sneller door de SHIFT-toets ingedrukt te houden zodra op het programma-icoontje wordt geklikt), het sluiten van alle openstaande vensters, het vast(- of los)maken van een programma aan de taakbalk e.d. De afbeelding toont de bij het configuratiescherm behorende Jump List.

Jump List

De Jump List toont slechts een beperkt aantal recent geopende items, volgens de standaard instellingen maximaal 10 (alleen de recentst geopende worden getoond). Dit aantal kan eventueel worden opgeschroefd: klik met rechts op de startknop, optie Eigenschappen, knop Aanpassen en wijzig onderin het scherm de optie Aantal recente items die worden weergegeven in Jump Lists. Een frequent bezochte webpagina of regelmatig te openen bestand kan eventueel ook permanent aan de Jump List van het betreffende programma worden vastgepind zodat deze altijd snel toegankelijk is: maak daarvoor tijdelijk een snelkoppeling op het bureaublad aan en sleep deze naar de taakbalk of klik met rechts op de reeds in de Jump List getoonde (recent gebruikte) snelkoppeling en kies Aan deze lijst vastmaken. Deze snelkoppelingen hoeven dus niet meer op het bureaublad te worden geplaatst waardoor deze aanzienlijk overzichtelijker blijft!

Werkbalken aan de taakbalk toevoegen

Zijn inmiddels een groot aantal programma’s geïnstalleerd dan kan het geheel behoorlijk onoverzichtelijk worden, zeker wanneer je tijdens het gebruik regelmatig moet schakelen tussen het Startscherm en het bureaublad. Dit kan worden opgelost door snelkoppelingen van programma’s in een aan de taakbalk vastgepinde werkbalk te plaatsen (deze wordt dan rechts op de taakbalk toegevoegd en is te openen met het »-teken; zie afbeelding). Een dergelijke werkbalk wordt gekoppeld aan een map, maak dus eerst een map aan (bijvoorbeeld D:MennoSnelStart) waarin de snelkoppelingen naar de gewenste programma’s en veel gebruikte bestanden in kunnen worden geplaatst (maak eventueel gebruik van submappen). Vervolgens kan de werkbalk eenvoudig worden aangemaakt: klik met rechts op de taakbalk, kies WerkbalkenNieuwe werkbalk en selecteer de nieuw aangemaakte map. Tot slot kunnen programma’s die als snelkoppelingen in de map Alle programma’s van het startmenu staan (maar niet belangrijk genoeg zijn om aan de taakbalk vast te pinnen) eenvoudig naar deze map worden gekopieerd. Op vergelijkbare wijze kan natuurlijk ook een werkbalk worden toegevoegd voor de persoonlijke bestanden in de map Mijn documenten.

Extra werkbalk toevoegen

 

 

 

 

 

 

 

Het systeemvak

Ook het systeemvak (rechts in de taakbalk) kan naar wens worden aangepast, klik daarvoor met rechts op de klok en kies Eigenschappen. In het getoonde scherm kan worden aangegeven welke systeempictogrammen standaard zichtbaar moeten zijn. Zo kunnen de klok en de icoontjes voor het volume, het netwerk, energiebeheer en het onderhoudscentrum desgewenst worden uitgeschakeld (met name het uitschakelen van de steeds weer terugkerende waarschuwingen van het onderhoudscentrum kan veel ergernis voorkomen). Om het systeemvak niet onnodig breed te maken, worden de meeste andere pictogrammen verborgen achter het pijltje (links van het systeemvak). Moet een pictogram toch continue zichtbaar blijven dan kan deze eventueel vanuit het venster naar de taakbalk worden versleept.

TIP: Via de link Aanpassen in het popup-venster van het systeemvak (of via het configuratiescherm, onderdeel Systeemvakpictogrammen) kan eventueel nog per pictogram worden aangegeven of het pictogram en/of de bijbehorende meldingen getoond mogen worden. Bevat de getoonde lijst reeds verwijderde programma’s of worden de pictogrammen in het systeemvak incorrect weergegeven? Bouw het overzicht dan opnieuw op door de registerwaarden IconStreams en PasteIconsStream in de registersleutel HKCUSoftwareClassesLocal SettingsSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionTrayNotify te verwijderen.

Instellingen kalender en klok(ken) aanpassen

Het systeemvak is standaard voorzien van een klok en de datum (door de taakbalk te verhogen, kan ook de dag van de week worden toegevoegd). Door te klikken op de datum/tijd opent de kalender en een analoge klok. Staat de tijd niet goed ingesteld dan kan deze worden gewijzigd via de link Instellingen voor datum en tijd wijzigen. Via het tabblad Extra klokken kunnen eventueel twee extra klokken (met verschillende tijdzones) worden toegevoegd.

Het bureaublad

De bureaubladachtergrond wijzigen

Wilt u het saaie bureaublad pimpen met een leuke achtergrondafbeelding of wellicht met een diavoorstelling van uw eigen foto’s? Dat kan als volgt: klik met de rechter muisknop op een leeg gedeelte van het bureaublad en kies in het contextmenu de optie Aan persoonlijke voorkeur aanpassen, link Bureaubladachtergrond. Bij Locatie van afbeelding kan de te gebruiken map worden gewijzigd (bijvoorbeeld de Afbeeldingenbibliotheek, gebruik eventueel de knop Bladeren voor een andere locatie). Worden meerdere afbeeldingen geselecteerd dan wordt automatisch de diashow geactiveerd (onderin het scherm kunnen de afbeeldingspositie en het interval naar wens worden ingesteld). Jammer genoeg biedt deze functie geen ondersteuning voor meerdere beeldschermen waardoor op elk beeldscherm dezelfde foto wordt getoond.

Snelkoppelingen op het bureaublad plaatsen

Wordt een programma of bestand vaak geopend dan is het zinvol een snelkoppeling op het bureaublad te plaatsen. Dat kan eenvoudig vanuit de Windows Verkenner door met rechts op het (al dan niet uitvoerbare) bestand te klikken, kies Kopiëren naar in het contextmenu, Bureaublad (snelkoppeling maken). De aangemaakte snelkoppeling kan eventueel ook nog naar een alternatieve locatie worden verplaatst.

Kopiëren naar (in het contextmenu)  Bureaublad (snelkoppeling maken)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Standaard snelkoppelingen naar de prullenbak, de computer verkennen, de map met persoonlijke bestanden, het netwerk en het configuratiescherm kunnen eenvoudig worden toegevoegd (of verwijderd) via het onderdeel Persoonlijke instellingen van het configuratiescherm (tevens bereikbaar met een rechter muisklik op het bureaublad, optie Aan persoonlijke voorkeur aanpassen), taak Bureaubladpictogrammen wijzigen.

TIP: Wilt u een persoonlijk bestand via het bureaublad toegankelijk maken, plaats deze dan in de map met persoonlijke documenten en maak (wederom via het contextmenu) een snelkoppeling naar dit bestand. Worden bestanden namelijk direct op het bureaublad geplaatst dan is de kans aanwezig dat ze per ongeluk wordt verwijderd…

Bureaubladpictogrammen ordenen

De bureaubladpictogrammen kunnen netjes worden geordend door met rechts op een leeg gedeelte van het bureaublad te klikken en vervolgens te kiezen voor BeeldPictogrammen Automatisch schikken. Eventueel kan hier ook de optie Pictogrammen uitlijnen op raster worden ge(de)activeerd.

Grootte bureaubladpictogrammen wijzigen
Vindt u de bureaubladpictogrammen te groot of juist te klein? Het formaat kan eenvoudig worden gewijzigd door het bureaublad te activeren (klik op het bureaublad), de CTRL-toets in te drukken en tegelijkertijd het wieltje van de muis op of neer te scrollen. Let wel op: door het verkleinen of vergroten van pictogrammen wordt de rangschikking op het bureaublad gewijzigd. Is er geen back-up van de snelkoppelingen gemaakt (bijvoorbeeld met de verderop besproken tool DesktopOK) dan kan de indeling alleen nog handmatig worden hersteld, een waarschuwing is dus wel op zijn plaats.

OPENINGSLOCATIE PROGRAMMAVENSTER PERMANENT VASTLEGGEN

Voor velen een bron van irritatie: programma’s die steeds maar weer op dezelfde ongewenste plek en/of in een ongewenst formaat openen. Hoewel Windows de laatst toegepaste locatie- en formaatwijziging zou moeten onthouden, blijkt dit in de praktijk zelden het geval. Er is gelukkig een simpele oplossing: klik met de rechter muisknop op de linker bovenhoek van het venster (indien aanwezig op het venstericoontje), kies Formaat wijzigen en wijzig de vensterranden door met de muis aan de hoeken en/of de randen te trekken. Herhaal deze procedure indien nodig totdat de nieuwe locatie permanent vastligt. Zo simpel…

 

Automatische tekst in label snelkoppeling uitschakelen
Een nieuw aangemaakte snelkoppeling op het bureaublad wordt standaard voorzien van de tekst – Snelkoppeling zodat duidelijk is dat het om een snelkoppeling gaat. Deze niet bijzonder nuttige aanvulling kan via het register worden uitgeschakeld: start de registereditor, navigeer naar de registersleutel HKCUSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionExplorer, wijzig de (binaire) registerwaarde link van 1A 00 00 00 (of welke andere waarde dan ook…) in 00 00 00 00 en herstart de computer. Let op: reeds bestaande snelkoppelingen moeten daarna nog handmatig worden aangepast.

Het pijltje van de snelkoppelingen verwijderen
Snelkoppelingen worden door middel van een overlay (een extra plaatje dat over de pictogrammen wordt gelegd) voorzien van een pijltje. Hoewel dat pijltje is bedoeld om duidelijk te maken dat het om een snelkoppeling gaat, is het menigeen een doorn in het oog. Het pijltje kan eventueel worden verwijderd door de overlay te vervangen door een geheel doorzichtig plaatje. Download daarvoor eerst het bestandgeenpijl.zip en kopieer het daarin opgeslagen bestand geenpijl.ico naar de map C:Windows (ga indien nodig akkoord met de melding van Gebruikersaccountbeheer). Ga vervolgens na of het bestand niet is geblokkeerd: navigeer met de Windows Verkenner naar de map C:Windows, klik met rechts op het bestand geenpijl.ico, kies Eigenschappen en klik (indien aanwezig) op de knop Blokkering opheffen gevolgd door OK. Start daarna de registereditor, navigeer naar de registersleutel HKLMSOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionExplorerShell Icons (maak zo nodig de registersleutel Shell Icons zelf aan), maak hier een nieuwe tekenreekswaarde aan met de naam 29, wijzig deze waarde in C:Windowsgeenpijl.ico,0 en herstart de computer. Door de registerwaarde 29 en het bestand geenpijl.ico te verwijderen, kunnen de pijltjes weer in ere worden hersteld.

De optie “Bureaublad (snelkoppeling maken)” herstellen
De optie Bureaublad (snelkoppeling maken) wil nog wel eens op onverklaarbare wijze uit het contextmenu verdwijnen. Dit is gelukkig eenvoudig te herstellen: open de map SendTo in de Windows Verkenner (C:GebruikersinlognaamAppData RoamingMicrosoftWindowsSendTo; eenvoudig te openen met het commando SHELL:SENDTO). Maak in deze map een nieuw tekstbestand aan (ALT-BestandNieuw,Tekstdocument) en wijzig de naam (inclusief de extensie .txt) in Bureaublad (snelkoppeling maken).DeskLink.

TIP: Veelgebruikte opslaglocaties (zoals bibliotheken met foto’s, video’s of muziekbestanden) kunnen ook aan het contextmenu worden toegevoegd: maak (via het contextmenu…) een snelkoppeling naar de betreffende map op het bureaublad en verplaats deze met knippen en plakken naar de map SendTo.

Positie bureaubladpictogrammen veiligstellen en terugzetten
Staan de bureaubladpictogrammen om wat voor reden weer eens door elkaar? Met DesktopOK (download:www.softwareok.com/?Download=DesktopOK; de taal is met het vlaggetje linksonder te wijzigen in Nederlands) kan een back-up van de pictogrammen worden gemaakt (knop Opslaan) zodat ze altijd weer kunnen worden hersteld (knop Terugzetten). De positie van de pictogrammen wordt standaard vastgelegd in het bestand DesktopOK.ini (op dezelfde locatie als het uitvoerbare bestand). Desgewenst kan de pictogramindeling ook (via de menubalk, DesktopOK, optie Pictogramindeling opslaan als ‘*.dok’) in een apart DOK-bestand worden opgeslagen zodat is over te zetten naar een andere computer of na een herinstallatie van Windows kan worden teruggezet  (optie Pictogramindeling laden uit ‘*.dok’).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flip 3D

Er kan op twee manieren door de openstaande vensters worden gebladerd: met de Windows-toets in combinatie met de TAB-toets voor een fraaie driedimensionale weergave (ook wel Flip 3D genoemd) en met de toetscombinatie ALT-TAB voor een eenvoudig overzicht. In beide gevallen kan met het herhaaldelijk indrukken van de TAB-toets en/of het scrollwiel van de muis door de openstaande programma’s worden gebladerd. Er kan zo snel naar een ander programma worden overgestapt.

TIP: In Windows 7 wordt de snelkoppeling naar Flip 3D niet meer standaard aan de taakbalk vastgemaakt. Op de volgende manier kan deze alsnog worden toegevoegd: klik met rechts op het bureaublad, kies NieuwSnelkoppeling, geef C:Windowssystem32rundll32.exe DwmApi #105 als locatie op en geef in het volgende scherm de naam Flip 3D op. De op het bureaublad geplaatste snelkoppeling kan van het Flip 3D-icoontje worden voorzien door met rechts op de aangemaakte snelkoppeling te klikken en te kiezen voor Eigenschappen, knop Ander pictogram, geef de bestandsnaam %SystemRoot%System32imageres.dll op en klik driemaal op OK. Sleep de aangemaakte snelkoppeling tot slot naar de gewenste locatie op de taakbalk zodat deze snel toegankelijk is.

Gadgets

Net als in Windows Vista kan ook in Windows 7 het bureaublad naar wens met gadgets (zoals klokken in diverse smaken, een kalender, een miniatuur diavoorstelling van persoonlijke foto’s, aandelenkoersen, RSS-feeds, actuele weerberichten e.d.) worden opgeleukt. Er wordt alleen geen gebruik meer gemaakt van de Sidebar, de gadgets kunnen dus vrij aan het bureaublad worden toegevoegd. Gadgets kunnen worden toegevoegd door met rechts op het bureaublad te klikken en te kiezen voor Gadgets, sleep de gewenste gadgets vervolgens naar het bureaublad. Met de optie Meer gadgets downloaden (rechtsonder) zijn nog een aantal handige gadgets beschikbaar. Microsoft biedt geen ondersteuning meer voor deze functie. Alleen de meest populaire gadgets kunnen nog worden gedownload, de Nederlandstalige zijn helaas niet meer verkrijgbaar.

LET OP: De gadgets kunnen voor een aanzienlijk trager systeem zorgen. Is de vertraging erg hinderlijk dan is het verstandiger de gadgets standaard uit te schakelen: klik met rechts op het bureaublad, kies Beeld, vink uit de optie Bureaubladgadgets weergeven (hiermee wordt het proces sidebar.exe afgesloten, een wat verwarrende naam uit het Vista-tijdperk).

Thema’s

Windows bevat een aantal thema’s waarmee de vormgeving van de Windows-vensters in één handomdraai kan worden gewijzigd. Het ingestelde thema kan worden gewijzigd door met rechts op het bureaublad te klikken en te kiezen voor Aan persoonlijke voorkeur aanpassen (een wijziging wordt direct toegepast in het openstaande venster). Het aantal beschikbare thema’s is echter vrij beperkt maar kan via de link Meer thema’s van internet downloaden eenvoudig worden uitgebreid. Wordt overigens van thema gewijzigd dan is het goed mogelijk dat daarmee ook de muisaanwijzers en bureaubladpictogrammen (inclusief de bijbehorende bureaubladindeling) wijzigen. Dit kan worden voorkomen door de opties Muisaanwijzers wijzigen als een ander thema wordt geselecteerd (bij de taak Muisaanwijzers wijzigen) en Thema’s toestaan bureaubladpictogrammen te wijzigen (bij de taak Bureaubladpictogrammen wijzigen) te deactiveren.

Schermresolutie en beeldscherminstellingen

Het beeldscherm is het belangrijkste element bij de interactie met de computer, zorg er dus voor dat deze goed is afgesteld! Met een rechter muisklik op het bureaublad, optie Schermresolutie kan de resolutie worden gecontroleerd, deze moet bij voorkeur overeenkomen met de technische specificaties van de monitor. Elk scherm heeft weer andere optimale instellingen: voor een 17 inch- of kleiner beeldscherm is een resolutie van 1024*768 pixels veelal prima geschikt, voor grotere schermen kom je al snel uit op 1280*1024pixels (of zelfs 1600*1200 pixels), en voor breedbeeldschermen zijn de verhoudingen wéér anders…Platte schermen hebben één specifieke optimale resolutie, elke andere instelling geeft een slechtere beeldkwaliteit (dit wordt veroorzaakt doordat er bij een ‘verkeerd’ gekozen schermresolutie tussen de pixels moet worden geïnterpoleerd/geëxtrapoleerd).Controleer dus bij twijfel eerst de meegeleverde handleiding!

Nadat de resolutie is aangepast, kan via de link Geavanceerde instellingen, tabblad Beeldscherm de verversingsfrequentie worden verhoogd naar minimaal 75 Hertz zodat het beeld rustiger wordt (let op: een te hoge verversingsfrequentie verkort de levensduur). Gelukkig kiest Windows 8 in de meeste gevallen automatisch de juiste resolutie en de maximale hoeveelheid kleuren zodat deze niet meer handmatig aangepast hoeven te worden. Eventueel kan de kleurenweergave nog met de taak Kleuren kalibreren(configuratiescherm, onderdeel Beeldscherm) worden verbeterd.

Klik vervolgens op de link Geavanceerde instellingen en open het tabblad Beeldscherm om de verversingsfrequentie te verhogen naar minimaal 75 Hertz zodat het beeld rustiger wordt (let op: een te hoge verversingsfrequentie verkort de levensduur) en indien mogelijk de hoeveelheid kleuren te verhogen. Gelukkig kiest Windows 7 in de meeste gevallen automatisch de juiste resolutie en de maximale hoeveelheid kleuren zodat deze niet meer handmatig aangepast hoeven te worden.

TIP: Deze beeldscherm-opties moeten voor elke monitor apart worden ingesteld!

Lettergrootte en cursor aanpassen

Zijn de letters vanwege de hoge resolutie nauwelijks meer te lezen dan kan eventueel de lettergrootte worden aangepast. Via het onderdeel Beeldscherm in het configuratiescherm is het alleen mogelijk de tekst met 125 of 150% te vergroten (dit percentage is zo groot dat delen van de tekst gemakkelijk buiten het scherm kunnen vallen). De lettergrootte kan daarom beter handmatig via de taak Aangepaste tekengrootte instellen (dpi) worden aangepast zodat ook een kleiner percentage kan worden gekozen (110 of 115% is vaak al een hele verbetering). Bij een hoge resolutie is de cursor (het verticale streepje in de tekstverwerker) vaak lastig terug te vinden. Deze wordt beter zichtbaar door het twee- of driemaal zo dik te maken via het configuratiescherm, onderdeel ToegankelijkheidscentrumDe computer beter leesbaar makenDe dikte van de knipperende aanwijzer instellen.

Tekst beter leesbaar maken

Door het toepassen van ClearType (het vloeiend weergeven van letterranden) wordt de tekst beter leesbaar. Met behulp van de ClearType-wizard kan de weergave naar wens worden aangepast (configuratiescherm, onderdeel Beeldscherm, taak ClearType-tekst aanpassen). Activeer de optie ClearType inschakelen en vervolg de wizard met de knop Volgende. Door in elk van de volgende schermen de best leesbare tekst te selecteren, wordt deze automatisch optimaal ingesteld.

Vensters plaatsen met Aero Snap

Windows 7 is voorzien van de functie Aero Snap voor het snel op een vaste plek positioneren van openstaande vensters waardoor de beschikbare schermruimte efficiënter kan worden gebruikt. Door een venster met de muis naar de rand van het scherm te verslepen (of middels de Windows-toets in combinatie met de pijltjestoetsen links of rechts) en weer los te laten, wordt de breedte en hoogte van het venster aangepast en automatisch op de linker of rechter helft van het scherm geplaatst. Vindt u het niet prettig dat deze functie aan de muis is gekoppeld dan kan deze worden uitgeschakeld via het configuratiescherm, onderdeel Toegankelijkheidscentrum, optie De muis eenvoudiger in het gebruik maken, activeer de optie Voorkomen dat vensters automatisch worden gerangschikt wanneer ze aan de rand van het scherm worden geplaatst. Voor een optimaal gebruik van het bureaublad zou ook de optie Vensters naast elkaar weergeven (via rechter muisklik op taakbalk) nog kunnen worden geactiveerd zodat de openstaande programma’s netjes over het scherm verdeeld naast elkaar worden geplaatst.

TIP: De Windows-toets in combinatie met de pijltjestoets omhoog en omlaag doet programma’s maximaliseren/minimaliseren. Wordt tegelijkertijd de SHIFT-toets gebruikt dan wordt het venster ook nog eens naar boven en onder opgerekt dan wel kleiner gemaakt.

Werken met meerdere beeldschermen

Het is tegenwoordig gebruikelijk de computer te voorzien van een groot scherm (19 inch of groter) en/of een tweede beeldscherm. Voor desktop-gebruikers is het eenvoudiger om met twee beeldschermen te werken in plaats van met één hele grote. De reden is simpel: met twee schermen is het mogelijk een venster te maximaliseren naar het actieve scherm, de helft van het totale bureaublad (in plaats van naar het gehele bureaublad zoals dat bij één beeldscherm het geval is). Vensters kunnen gemakkelijk van het ene naar het andere scherm worden verschoven, mits ze niet gemaximaliseerd zijn. De positie van de beeldschermen ten opzichte van elkaar kan via het onderdeel Schermresolutie (toegankelijk via een rechter muisklik op het bureaublad) door middel van verslepen worden gewijzigd.

TIP: Wordt een projector op de laptop aangesloten dan kan met de toetscombinatie Windows-toets+P snel een scherm worden uitgeschakeld of gedupliceerd!

De taakbalk uitbreiden naar meerdere beeldschermen

Het is jammer dat Windows geen mogelijkheden bevat om ook de taakbalk over meerdere beeldschermen te spreiden. Het programma MultiMon taskbar (download: www.mediachance.com) biedt die mogelijkheid wel! Met deze tool wordt het geopende venster op de taakbalk van het beeldscherm getoond waarop deze actief is. Elk venster krijgt een extra knop waardoor het venster met een simpele klik naar het andere scherm verplaatst kan worden, ook wanneer deze is gemaximaliseerd. Optioneel kan de historie van het clipboard op een extra taakbalk worden getoond. Minpuntjes van de gratis versie zijn de achterhaalde vormgeving en de minder prettige integratie in Windows 7.

Bureaubladachtergrond stretchen over meerdere beeldschermen 

Ook het gebruik van een aparte bureaubladachtergrond per beeldscherm wordt niet door Windows 7 ondersteund. Met behulp van fotobewerkingssoftware is het gelukkig redelijk eenvoudig een dergelijke dubbele (of zelfs driedubbele) bureaubladachtergrond zelf te maken. Zo’n achtergrond wordt gemaakt door de gewenste afbeeldingen in een nieuwe, brede afbeelding aan elkaar te plakken. De grootte van de te gebruiken afbeeldingen is gelijk aan de ingestelde resolutie van de beeldschermen. Bijvoorbeeld: voor twee beeldschermen met elk een resolutie van 1280*1024 pixels moet de totale bureaubladachtergrond 2560*1024 pixels groot worden. Pas de resolutie van de foto’s aan (in dit voorbeeld moet elke afbeelding dus 1280*1024 groot zijn), plak ze vervolgens aan elkaar en sla het geheel op als een nieuwe afbeelding (die uiteindelijk weer 2560*1024 pixels groot is). Wijzig vervolgens op normale wijze de bureaubladachtergrond: klik daarvoor met rechts op het bureaublad en blader naar de nieuwe afbeelding via Aan persoonlijke voorkeuren aanpassen, optie Bureaubladachtergrond en kies onderin bij Afbeeldingpositie voor de optie Naast elkaar.

Twee verschillende bureaublad achtergronden weergeven.

 

 

 

Visuele weergave

Beschikt de grafische kaart over voldoende capaciteiten, dan start Windows 7 automatisch op in de geavanceerde Aero Glass-interface. Deze kenmerkt zich door transparantie van de geopende vensters. Deze interface belast de processor van de grafische kaart (GPU) aanzienlijk waardoor de hardwarevereisten vrij hoog zijn. Is de Aero Glass-interface te zwaar voor de grafische kaart, dan wordt automatisch teruggevallen op een wat minder veeleisende weergave. Controleer eventueel via het configuratiescherm, onderdeel Probleemoplossing, link Aero bureaubladeffecten weergeven waarom de Aero-effecten zijn uitgeschakeld.

Visuele effecten minder veeleisend instellen
Treden er aanzienlijke vertragingen op bij het openen, minimaliseren, maximaliseren, verplaatsen en sluiten van vensters, dan wordt de grafische kaart waarschijnlijk te veel belast door de visuele effecten. Het is dan beter deze effecten minder veeleisend in te stellen. De transparantie kan worden uitgeschakeld door met rechts te klikken op het bureaublad en te kiezen voor Aan persoonlijke voorkeur aanpassen, optie Vensterkleur, vink uit de optie Transparantie inschakelen. Via het venster Aan persoonlijke voorkeuren aanpassen kan eventueel ook worden teruggeschakeld naar het Windows 7 Basic kleurenschema (of zelfs naar de klassieke weergave of een weergave met maximaal contrast). Onderstaande afbeelding laat rechts een fragment van een venster in Aero Glass-interface zien en links een venster in Basic-interface.

Klassieke vormgeving vs Aero Glass-interface

 

 

Geavanceerde systeeminstellingen aanpassen

De geavanceerde systeeminstellingen bieden nog veel meer mogelijkheden voor het aanpassen van de visuele effecten. Ga hiervoor naar het configuratiescherm, onderdeel Systeem, taak Geavanceerde systeeminstellingen, tabblad Geavanceerd, onderdeel Prestaties, knop Instellingen. Optimale systeeminstellingen (met behoud van enkele visuele effecten) worden verkregen door alle opties uit te schakelen, met uitzondering van Bureaubladsamenstelling inschakelenMiniaturen in plaats van pictogrammen weergevenMiniatuurvoorbeeldweergaven van de taakbalk opslaanVallende schaduw voor namen van pictogrammen op bureaublad gebruiken (oftewel de transparantie van de achtergrond van de pictogrammen op het bureaublad), Visuele stijlen op vensters en knoppen toepassen en Zachte randen rond schermlettertypen weergeven (de functie ClearType).

Geavanceerde systeeminstellingen: visuele prestaties verbeteren